1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında Değişiklik

1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarında Değişiklik

Başkan tarafından, 04.10.2019 tarih ve 3 sayılı olumlu İmar Komisyon kararı ve diğer belgelerle birlikte Meclis gündemine sunulan konu (1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planlarında itiraz değişiklik teklifi, meclisimizce müzakere edildi. Bahse konu imar planlarında değişiklik öngören taslağın 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18/c maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliğiyle/çokluğuyla karar verildi.