İmar Planı Değişikliği

İmar Planı Değişikliği

Yeni Hükümet Konağı çevresinde İmar Planı değişikliğine ilişkin taslak Belediye Meclisi tarafından onaylandı...