Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE !
04 Nisan 2018 Çarşamba 15:58 / Hemşin Belediyesi
İlçemizde yapılması planlanan Dikmen-I ve Dikmen-II Regülatörü ve HES Projesi ile ilgili Danıştay 14. Dairesinin 02.11.2017 tarih ve 2017/5767 sayılı kararı ile projenin önü açılmış olduğundan dolayı, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.


İlçemizde yapılması planlanan bahse konu HES Projesi ile ilgili daha önce 25.12.2013 tarih ve 678 sayılı yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ÇED Raporu çerçevesinde görüşümüzün olumsuz olduğu ve ÇED Raporunda öne sürülen Belediyemiz ile ilgili kısımları kabul etmediğimiz tarafımızca beyan edilmiştir.

Gelinen noktada, ilçemizde yapılması planlanan HES Projesinin, ilçemizin gelişmesinde lokomotif olacağına inandığımız Eko-Turizm ve Organik Tarım başta olmak üzere olumsuz etkileyeceği; yöremizin kendine has bakir doğal güzelliklerini tahrip edeceği gün gibi ortadadır.

Elbette ki ülkemizin enerji yatırımlarına ihtiyaç vardır ve enerjide dışa bağımlılığı azaltma yönünde yapılan her girişim değerlidir. Fakat projeler planlanırken bölgelerin, vadilerin doğal yapısı, turizm potansiyeli, sucul yaşamı gibi hayati öneme haiz değerlerin göz ardı edilmemesi gerekir.

Ne yazık ki ilçemizde planlanan söz konusu HES Projesi ile, ilçemizin gelişmesinde ana alterlerden birisi olan Hemşin-Çamlıtepe-Kantarlı-Gito-Ambarlı Yaylaları ve Çamlıhemşin bağlantı yolu üzerinde bulunan, Valiliğimizce Turizm Alanı olarak planlanan ve plan çalışması başlatılan Aşağı Kantarlı Bölgesinde Büyük Dere ve Turço Deresinden gelen suları alarak yaklaşık 5km.lik bir tünelle taşıdıktan sonra Belediyemiz sınırları içerisinde bir santral yapılması öngörülmektedir. 5km. tünel yapılacak bu alan İlçemizin turizm potansiyelinde önemli bir değer olan Çamlıtepe Kantarlı Vadisinde büyük tahribatlar yapacak, vadinin güzelliğini yok edecek, o vadide yaşayıp çoğalan yöremize has kırmızı pullu alabalık neslinin yok olmasına sebep olacaktır.

Bozulmamış doğal güzellikleri ile günümüzün yükselen değeri Eko-Turizm açısından bulunmaz bir cennet olan, 25-30 bin yavru alabalık atarak sucul yaşamı korumak için çabaladığımız ve organik tarım havzası ilan edilmiş, ülkenin tek organik çay üretimi yapılan vadisi durumundaki bu bölgede ülke elektrik ihtiyacına binde 0,5 oranında dahi katkısı olamayacak, yöresel ve coğrafi gerçeklerle bağdaşmayan bir HES’in kazanç değil, yıkım anlamına geleceği açıktır.

Bölgede planlanan turizm yatırımları ve altyapının geliştirilmesi yönündeki projeler, yöre ve ülke ekonomisine söz konusu HES ’in yanında yüzlerce kat daha büyük katkılar sağlayacaktır.

İlçe Merkezinde BM Holding A.Ş. tarafından inşa edilip sonradan Belediyemize hibe edilen küçük gölet tipi HES projesi esasında doğaya hiçbir zararı olmayıp aksine ilçemizin görüntüsüne ve turistik çekiciliğine artı değer kattığı halde elektrik üretimine geçersek yöremizin doğasına, sucul yaşamına ne getirir ne götürür kaygısı ile yıllardır hayata geçirme konusunda tereddüt yaşadığımız, bu kadar hassas davrandığımız bir ortamda; ekonomimize hiçbir katkısı olmayacağı ve aksine ilçemizin gelişmesi için en önemli hayat damarları olan doğamız, eko tarım ve eko turizm alanlarında büyük yıkımlara neden olacağı aşikar olan Dikmen I-II Regülatörü ve HES Projelerinin uygulanmaması için hukuk kuralları ve kanunlar çerçevesinde sonuna kadar mücadele vereceğimizi ve verilen mücadelelere destek olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. 04.04.2018

 

Meclis Başkanı

Halim Kazım BEKÂR

Belediye Başkanı

 

Ali Kenan PEHLİVAN

Kâtip

Reyhane BOZKURT

Kâtip

 

Özlem Gonca USTA

Üye

Ahmet Hüseyin GÖRAL

Üye

Şahin GÜZEY

Üye

Zeki BAYRAKTAR

Üye

 

İsmail İlhan BİRLİK

Üye

Mahmut KOBAL

Üye

 

Suna OKUMUŞ

Üye

 

Bu haber 136 kez okundu
Hemşin Belediyesi
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE !
İlçemizde yapılması planlanan Dikmen-I ve Dikmen-II Regülatörü ve HES Projesi ile ilgili Danıştay 14. Dairesinin 02.11.2017 tarih ve 2017/5767 sayılı kararı ile projenin önü açılmış olduğundan dolayı, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.
Yorum : 0
Hemşin Belediyesi
Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirme
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların ilgili maddeleri uyarınca başvuru yapanlardan şartları taşımaları nedeniyle sınava girme hakkı elde edenlerin girdikleri sınavlar sonrasında, üç aday da başarılı oldu...
Yorum : 0
Hemşin Belediyesi
375 S KHK Kapsamında Sınava Alınacaklar Belirlendi
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların ilgili maddeleri uyarınca başvuru yapanlardan aranan şartları taşıdığı tespit edilen ve sınava girmeye hak kazananların sınav yerleri ve tarihlerine ilişkin bilgiler
Yorum : 0
Hemşin Belediyesi
SINAVA GİRECEKLER BELİRLENDİ
Belediyede Hizmet Alım Sözleşmeleri ile çalışanların Belediye şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilmesine yönelik 375 S KHK 23 ve 24. maddeleri uyarınca başvuru yapanlardan sınava girmeye hak kazanan üç kişi belirlendi...
Yorum : 0
Hemşin Belediyesi
İMAR PLANINDA REVİZYON Hemşin Şehiriçi Geçişi
Hemşin – Çamlıhemşin İl Yolu Şehir Geçişi 0+000,00km – 1+195,00 km arası kesin kamulaştırma planına göre revizyonu içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Meclisimizin 7 Şubat 2018 Çarşamba günü yaptığı olağan toplantıda onaylandı.
Yorum : 0
Hemşin Belediyesi
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMUOYUNA DUYURULUR
Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin çok uzun dönemi kapsayan uygulama sürecinden kaynaklanan bazı tereddütleri gidermek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.
Yorum : 0
İHALE İLANI 24 Mart 2016 Perşembe 10:02
İHALE İLANI 07 Eylül 2015 Pazartesi 16:37
Hemşin Belediyesi Vidanjörüne Kavuştu 02 Haziran 2015 Salı 22:52
2014 Faaliyet raporumuz Yayınlandı 10 Nisan 2015 Cuma 18:45
Hemşin İlçesine Yeni Hükümet Konağı 02 Şubat 2015 Pazartesi 21:33
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder