Turizm

Dünyada özlemi duyulan tüm tabii doğa gü¬zelliklerinin var olduğu Hemşin`de, Hemşinli tüm bu güzelliklere ek olarak kendi sevecenliğini, ko¬nukseverliğini ve kütürünü de katmıştır. Her taraf bü¬tün yeşilin değişik tonları ile kaplanmıştır. Güz ayla¬rında sararan yaprakların yanında yeşilliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ağaçları yanyana görmek zordur, bu özelliğini yalnızca Hemşin`de görebilirsiniz.
Tarihi kemer köprülerinin altından nazlı nazlı akan Hemsin Deresi`nin kırmızı benekli alabalıklarını yalnız Hemşin`de bulabilirsiniz. Orman içerisinde kuş yuvalarına benzeyen 300-400 yıllık tarihi tahta evler, uzaktan yıldız gibi parlayan şato örneği taş konaklar tüm insanları büyülemektedir. Ayrıca her köy ve ma¬hallemizde mimarimizin değişik örneklerini yansıtan camilerimiz birer inci gibidir¬ler.
Hemşin`de çadır turizmi¬ne açık olan alan çok yaygın¬dır. Kito çevresi, Hor boğazı {Akyamaç Boğaziçi Geçiti), Yeniköy Mahallesi Tap mev-kii, Bagenli dağları yöresi, Üsküt Dağı beli Hemşin`i yu¬karıdan görmek ve doğa ile başbaşa kalmak için yer ara¬yanların ilgisini çekecek en güzel yerlerdir. Kantarlı, Am¬barlı Yaylası, Hemsin Deresi`nin çev¬resi Akyamaç mezraları piknik yap¬mak için eşi bulunmaz yerlerdir. Cağalver`den, Hemsin Vadisi ve Çayeli Vadisi ayaklarınızın altında olacaktır. Akyamaç Köyü sınırları içinde Üsküt Dağı zirvesinin seviyesinde bulunan, fakat  yol   olmadığı için yanına ulaşı-lamayan Gelinkaya mevkii, eski efsa-nevi gizemini hale korumakta, kendi-sine ulaşılmayı beklemektedir. Kış aylarında ise güzellikler çok daha görkemli, görkemli olduğu kadar da gizemlidir. Her türlü sürek avcılığı yapıla¬bilir. Kentlerin yoğun, gürültü¬lü yaşantısının tersine kış ayla-rında Hemşin`de sadece ses¬sizlik yaşanır.
Hemsin; akarsuları, tarihi yapıları, asırlık camiileri, bitki örtüsünün zenginliği, leziz pı-narları ve tabii doğa güzellikleri ile turizm merkezi olmayı bekli¬yor. Niçin gençlik kampları Hemşin`de kurulmasın? Niçin
 
 
hafta sonları tatilleri Hemşin`in serin havasında geçiril¬mesin? Niçin Hemşin`in hoş¬sohbet, içten, konuksever, nükteden insanları ile tanışıl-mamış olunsun?
Hemşin`e bağlı köylere ait olan fakat Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hemsin Yaylaları da turizm bakımından büyük bir potansi¬yele sahiptir. Hazindağ, Palo-vit, Apıvanak, Tirovit,  Baş yayla, Kito, Kale, Elevit, Ka-ronç ve Samistal Kara-deniz yaylalarının en güzelleri, en ilginçleri¬dir. Bu yaylalarda ko¬naklama yayla evlerin¬de olabileceği gibi ça-dırla da olabilir. Çevre yürüyüşleri, Kaçkarlar-daki göllere ulaşma buralardan çok kolay¬dır. Çevreyi bozma¬dan, doğayı yıpratma¬dan yapılacak her ça¬lışma Hemsin yöresini Türkiye`nin en önemli        tu-rizm merkezi yapacaktır.
Tüm hemşehrilerimizi, yurttaşlarımızı böyle değişik özellik ve güzelliklerle dolu şirin beldemizde turizm yap¬maya davet ediyoruz.
Gurbet, yayla, arıcılık ve sıla özlemi Hemşinli`nin dilin¬de ve tulum nağmelerinde iç¬li birer ezgiye dönüşmüştür.
 

Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.

Bu içerik 5608 kez okundu