Belediye Personeli

Hemşin Belediyesinin mevcut 21 kadrosundan 6’ i dolu olup, 15 kadrosu boştur. 
 
            Dolu Kadroların Sayısı :

             İdari Personel      : 1
             Teknik Personel   : 1                                              
             İşçi                       : 4
             Şirket İşçi (KHK)  : 3