Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları

Belediye Başkanlığı 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2019 Meclis toplantısında yeterli görülerek onaylandı...

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Faaliyet ve Projeler:

1 – Yol Bakım Onarım: Mahalle yollarımızın rutin bakım onarım çalışmalarına devam edilmiş; ayrıca afet ödeneği kapsamında Maliye Bakanlığından 2015 yılında 1 milyon, 2016 yılında 840 bin olmak üzere toplam 1 milyon 840 bin TL. ek ödenek sağlanmıştır. Belediyemiz bütçesinden karşılanmak suretiyle Yeniköy, Mutlu, Ortaköy ve Bahar Mahallerimizde 2015 ve 2016 yıllarında toplam 4 bin m3 taş duvar, 5 adet menfez, 13 bin m3 yol betonlaması yapılarak %100’ü tamamlanmıştır. 2017 yılında afet kapsamında 1 milyon 970 bin TL ödenek gelmiştir. 505 bin TL’si ihale edilip 100 bin TL de Belediye bütçesinden eklenerek toplam 605 bin TL ‘nin ihalesi gerçekleştirilmiş; 2400 m3 taş duvar, 4 bin m3 yol betonlama, 4 adet menfez, 390 m yaya kaldırımı yapılmıştır. Kalan 1 milyon 465 bin TL ‘nin ihalesi 5 Mart 2018 tarihinde yapılmış; bu kapsamda 3000 m3 taş duvar, 7 adet menfez, 4000 m3 yol betonu ve su isale hattının onarımı gerçekleştirilmiştir.         

2 – Araç Gereç Parkının Yenilenmesi Faaliyetleri: Belediyemizin acil ihtiyaçları doğrultusunda su işlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pick-up, yol bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere 1 adet 4x4 iş makinesi belediyemiz büyçesinden 250 bin TL: harcanarak satınalınmış ve hizmete sunulmuştur. Ayrıca Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden 1 adet vidanjör ile Türkiye Belediyeler Birliğinden bir adet 10 teker damperli kamyonun Belediyemize hibe edilmesi sağlanmış; vidanjöre kuka montaj işi Çekmeköy Belediyesi tarafından hibe olarak gerçekleştirilmiştir. Samsun Büyük Şehir Belediyesi tarafından 1 Adet Cenaze aracı hibe olarak Belediyemize kazandırılmıştır. Belediyemizinde ortak olduğu Kaçkar İtfaiye ve Mezbahane Birliğine 6 adet tam donanımlı itfaiye aracı, 1 adet greyder, 1 adet silindir kazandırılmıştır.

3 – Su, Çevre ve Kanalizasyon: SUKAP kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Su ve Kanalizasyon Prpjeleri için 5 milyon 250 bin TL ödenek sağlanarak 2012 yılında ihalesi yapılıp, Mutlu, Ortaköy, Bahar ve Yeniköy Mahallelerimizde 14.741 m. içmesuyu şebekesi, 7 adet maslak, 17.800 m. kanalizasyon hattı, 3 adet fosseptik, 722 adet baca döşemesi gerçekleştirilmiştir. Proje geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. Kasım 2017’de kesin kabulü yapılan işler için yaklaşık 4000 TL harcama gerçekleştirildi.

Belediyemiz tarafından atıksu arıtma tesisi yapımı için İLBANK genel Müdürlüğüne müracaat edilerek SUKAP Projesine dahil edilmesi talep edilmiştir. İLBANK tarafından arıtma tesisisnin projelendirme işi tamamlanmış; 25 Mayıs 2017’de 1 milyon 465 bin TL’ye ihalesi, 12 Temmuz 2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inaaşına başlanmıştır. 05.06.2018 tarihinde geçici kabul yapılarak tesis hizmete açılmıştır.

Ayrıca dört mahallemizin gelecek otuz kırk yılının su ihtiyacını karşılayacak Ortaköy Mahallesi Değirmendere Irmağının su tahsisi alınmış; İLBAK’a müracaat edilerek dört mahallemizi kapsayan projenin ihalesi İLBANK Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş; proje çalışması tamamlanarak yaklaşık maliyeti 10 milyon TL olan proje tarafımıza teslim edilmiştir. Projenin uygulanması ile ilgili İLBANK’a müracaat edilerek SUKAP kapsamında gerekli ödenek sağlanmış; proje 13.02.2019 tarihinde 9 milyon 200 bin TL. bedelle ihale edilmiş; 2 Nisan 2019 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmıştır.

Belediyemizin talebi üzerine DSİ bölge müdürlüğü tarafından 2016 yılında ihalesi yapılan Hemşin Deresi Taşkın Koruma Projesi çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında 2 adet tersip bendi, 5 adet “U” kanal, 3 adet menfez, 1 adet kemer köprü, taş ve beton taşkın koruma duvarı yapılmakta olup 2017 yılı sonunda tamamlanmış olması gerekirken yüklenici kaynaklı aksaklıklar nedeniyle 2018 yılına sarkmıştır. 2018 yılı sonu itibari ile iş tamamlanarak hizmete alınmıştır.

4 – Çağdaş Şehircilik: Şehrimizi çağdaş bir görünüme kavuşturma yolunda TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Hemşin Kentsel Yenileme Projesi çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar anlaşma sağlanan 1289 hak sahibine 9 milyon TL ödeme yapılarak tapu devirleri gerçekleştirilmiştir. 5,1 hektar büyüklüğündeki dönüşüm alanının 3,5 hektarında tapu devir işlemleri rızaen tamamlanmıştır. Ancak Danıştay 6. Dairesinin proje alanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ile, gerekçeli karardaki hususular tarafımızca değerlendirilmiş; ilgili kurumlardan yazılı görüşleri alınmış, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarımız yenilenmiş, yürürlüğe girmelerinin akabinde bu planlar çerçevesinde 18.09.2015 tarih ve 27 sayılı Belediye Meclisi kararı ile ilçe merkezinde bulunan 5,1 hektar alan yeniden Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş; bir kısım hak sahibi tarafından bu meclis kararımız aleyhinde Rize İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Rize İdare Mahkemesi 2017/612 sayılı kararı ile davayı reddetmiştir. Çalışmalarımız kaldığı yerden devam etmektedir. Bu kapsamda proje inşaat alanındaki 14 parselle ilgili tarafımızca kamulaştırma davaları açılmıştır. 13 parselle ilgili tescil kararı çıkmış; bir paselle ilgili dava devam etmektedir. Ayrıca TOKİ Projeyi revize ederek yeniden hazırlatmış; mimari proje tamamlanmış, uygulama projesi ihale edilerek tamamlanmıştır. 4 Şubat 2019 tarihinde TOKİ tarafından ihale gerçekleştirilmiştir 5 Mart 2019 tarihinde sözleşme imzalanarak 15 Mart 2019 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında 106 konut, 24 dükkân, 1 anaokulu ve bir kaymakam lojmanı ile çevre düzenleme işi inşa edilecektir.

İlçe merkezinde bulunan Göletin her iki yakasını kapsayacak şekilde bir rekreasyon projesi çalışması başlatılmış; proje yapım işi DSİ Bölge Müdürlüğünden talep edilmiştir. DSİ tarafından ihale edilen proje hazırlama işi tamamlanmıştır.  DSİ’nin yapacağı kısımlar Bölge Müdürlüğü tarafından yatırım programına alındığı taktirde ihalesi gerçekleştirlecektir.  

Girişimlerimizle ekonomik ömrünü dolduran hükümet konağını yerine inşa edilen yeni hükümet konağımız tamamlanarak hizmete girmiştir. Meydan park yanında bulunan eski konak yıkılarak gölet çevresi çevre düzenlemesi kapsamında bir kültür evi/ çok amaçlı bina/millet kıraathanesi inşa etmeyi planlamaktayız.

5 – Kültürel ve Tanıtıma Yönelik Faaliyetler: İstanbul’da düzenlenen geleneksel Rize Tanıtım Günleri etkinliklerine Belediye Başkanı başkanlığında katılım gerçekleştirilmiş, gelen konuklar Başkan tarafından bizzat ağırlanmış; Hemşin İlçesi adına oluşturulan standta başta orhanik çayımız, balımız ve diğer organik tarım ürünlerimiz, yöresel el sanatları örneklerimiz, Hemşin Puşisi, tulum ve horonla birlikte kendine has kültürel değerlerimiz ve Kentsel Yenileme Projemiz olmak üzere ilçemizin en verimli şekilde temsil ve tanıtımı sağlanmıştır.

6 – Turizme Yönelik Faaliyetler: İlçemizin turizm potansiyelini arttırma ve geliştirme çalışmaları doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nezdinde başlatılan girişimler ve yazılı talebimiz neticesinde, Akyamaç Şelalesinin bulunduğu yaklaşık 500 dönümlük alan 2016 yılı başında tabiat parkı statüsüne kavuşmuş ve Türkiye’de ilan edilen 245 tabiat parkından biri olarak “Hemşin Şelaleleri Tabiat Parkı” adıyla tescillenmiştir. Devamında, öncelikle tabiat parkının uzun devreli gelişim planı hazırlanarak Genel Müdürlükçe onaylanıp yürürlüğe girmiştir. Onaylanan Gelişme Planı kapsamında; 2016 yılı içerisinde ana yürüyüş yolu küptaş kaplama ve taş duvar işleri yapılmıştır. Bu iş kapsamında 9 bin m3 doğal küptaş döşenmiş, 2 bin m3 taş duvar inşa edilmiştir. Ayrıca tabiat parkının bulunduğu alanda 12.Bölge Müdürlüğü tarafından bir adet ziyaretçi tanıtım merkezi, 8 adet çatılı piknik kamelyası ile ahşap yol korkuluğu yapım işi gerçekleştirilmiştir. 

Geriye kalan şelaleye iniş yürüyüş yolu ile araç yolunun kalan kısmında küptaş döşeme, taş duvar yapımı, köprü, seyir terası ve kafeterya yapımı işlerini kapsayan proje çalışması ihale edilmiştir. Yaklaşık 2 milyon TL bedelli projenin inşaat ihalesi 28 Nisan 2017 ’de 1.466.542 TL ’ye yapıldı. İhale kapsamında 900 metre şelaleye iniş yürüyüş yolu, bir adet 18 metre uzunluğunda yaya köprüsü, 300 metre çelik konstrüksiyon üzerinde ahşap yürüyüş yolu, 2 seyir terası, 2000 m3 taş duvar, 500 metre beton yol, 1 adet kır lokantası ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanarak Aralık 2018’de halkımızın hizmetine sunulmuştur. Dünya standartlarına uygun olarak yapılan Yürüyüş yolu %5-8 eğiminde olup engelsiz ulaşım sağlanan Tabiat parklarından biri olma özelliği taşımaktadır.
Konaklama alanı için plan değişikliği teklifi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne yapılmış olup süreç takip edilmektedir.

Tabiat Parkındaki işletmecilik, bakım ve onarım çalışmaları yapılan sözleşme gereğince Hemşin Belediyesi tarafından yürütülecektir.

Ayrıca;

1- Yeniköy Mahallesinde bulunan Ali Paşa Şehitliğinin yapım ve Çevre Düzenleme İşi Belediyemiz tarafından projelendirilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sunulmuş, 300.000 TL ödenek tahsis ettirilerek 2015 yılında ihalesi yapılarak Şehitlik Yapım işi tamamlanmıştır.

2- 21 – 22 Temmuz 2018 tarihlerinde ilk kez yapılan ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı Kaçkar Yolu Yürüyüş Etkinliği geleneksel hale getirilerek her yıl yapılacaktır.

3- Hemşin Kaymakamlığı, Hemşin Belediyesi ve Hemşin Spor Klubü ile ortaklaşa yapılan Gölet ve Hemşin Meydan Park’ta gerçekleştirdiğimiz su sporları aktiviteleri ve tulum şenliği geleneksel hale getirilerek festival şeklinde her yıl yapılacaktır.

4- Alternatif turizm güzergahları kapsamında Belediye Başkanlığımızın girişleri ile başlatılan Çayeli – Hemşin karayolu Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş 100.000.000 TL harcanarak 14 km'lik kısmı tamamlanmış, kalan kısmı için proje değişikliği yapılarak yeniden ihale edilerek tamamlanacaktır. Proje bitiminde Çayeli-Hemşin arası 18 km olacaktır.

5- Hemşin-Çamlıhemşin karayolunun proje yapım işi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1.500.000 TL bedelle ihale edilmiş 01.08.2018 tarihinde proje tamamlanarak onaylanmıştır. Projenin 2,5 km'lik Şehir içi geçiş kısmı 2017 nisan ayında 30.000.000 TL bedelle ihale edilmiş, çalışmalar devam etmektedir. Kalan kısmın ihalesi 2019 yılı içerisinde yapılarak çalışmalara başlanacaktır. Proje bittiğinde Hemşin-Çamlıhemşin arası 10,5 km olacaktır. Projenin toplam maliyeti 200.000.000 TL'dir.

Öte yandan, Hemşin Merkezde Gölet Etrafı Yürüyüş Yolu Projesi Turizm Bakanlığı’na sunulmuş; 250 bin TL. ödenek sağlanmıştır. Proje maliyetinin tamamı için kaynak bulunur bulunmaz derhal çalışmalara başlanacaktır. Bu proje gerçekleştiğinde Meydan Park ve Göletle birlikte ilçe merkezimiz eşsiz bir cazibe merkezi haline gelecektir. Karayolu Şehir geçişi ve Kentsel Dönüşüm de tamalandığında, Hemşin kendine özgü doğal, tarihi ve kültürel dokusuna ek olarak bu yeni çehresi ile Turizmin yeni gözdelerinden biri olacaktır.

7 – Eğitim, Gençlik ve Spor Faaliyetleri: Eğitimi destekleme faaliyetlerimiz çerçevesinde ilçemiz okullarına her türlü desteğimiz bu dönemde de sürdürüldü. Okullarımızın araç gereç ve ulaşımla ilgili talepleri için Belediyemiz imkanları seferber edilmiş durumdadır. Spor çalışmaları kapsamında Hemşin Spor Kulübü ile ortaklaşa çalışılarak okulumuzda sporla ilgilenen öğrencilere kulüp bünyesinde yarışmalara katılan sporcularımıza Belediyemiz imkanları doğrultusunda her türlü destek sağlanmaktadır.

İlçemizde ihtiyaç olan sentetik çim saha ve soyunma odalarını içeren spor kompleksi 10 Ocak 2014 tarihinde 650.000 TL bedelle Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş; 2015 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılmıştır. İlerleyen zaman içerisinde farklı ihtiyaçlar gündeme gelmiş ve yeni bir proje yapılarak sentetik çim sahanın yanına basketbol ve veleybol sahası, mevcut soyunma odalarının üstüne bir kat ilave edilerek farklı aktiviteler yapılabilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Ocak ayı içerinde 600.000 TL bedelle ihale edilen proje 2019 yılı ağustos ayı sonunda tamamlanarak hizmete açılacaktır.

8 – Kurumsal Yatırımlar: Belediyemiz Bünyesine Hemşin Elektrik Üretim İnşaat ve Temizlik A.Ş. adı ile bir şirket kazandırılmıştır. Bu şirketle ilçe merkezindeki göletten elektrik üretilerek kurumumuza ek ve kalıcı kaynak sağlanması hedeflenmektedir. İlgili firmalardan teklifler alındıktan sonra çalışmalara hız verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Mali Bilgiler

  1. Bütçe Uygulama Sonuçları

2018 GIDER BÜTÇESI HEDEFLERI VE GERÇEKLEŞMELER

Kod

Bütçe Giderinin Türü

Önceki Yıldan Devreden

Başlangıç Bütçesi

Ek Ödenek

 / Aktarma

Düşülen

Toplam Bütçe Ödeneği

Gerçekleşen

Oran

(%)

01

Personel Giderleri

0,00

749.100,00

75.000,00

0,00

824.100,00

738.963,52

89

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0,00

121.100,00

150,00

0,00

121.250,00

99.470,80

82

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

0,00

827.700,00

36.500,00

10.600,00

853.600,00

592.175,43

69

04

Faiz Giderleri

0,00

73.900,00

51.100,00

0,00

125.000,00

124.932,10

99

05

Cari Transferler

0,00

272.800,00

1.300,00

50.000,00

224.100,00

159.038,87

71

06

Sermaye Giderleri

351.456,53

982.000,00

1.495.100,00

20.600,00

2.807.956,53

1.794.667,28

64

09

Yedek Ödenekler

0,00

260.000,00

0,00

112.950,00

147.050,00

0,00

0,00

Bütçe Giderleri Toplamı

351.456,53

3.286.600,00

1.659.150,00

194.150,00

5.103.056,53

3.509.248,00

69

Ödeneğine İade Edilen Bütçe Gideri

 

 

 

 

 

0,00

 

Net Bütçe Gideri

 

 

 

 

 

3.509.248,00

 

2018 GELIR BÜTÇESI HEDEFLERI VE GERÇEKLEŞMELER

 

Kod

Bütçe Gelirlerinin Türü

Bütçe

Gerçekleşen

Oran

(%)

 

01

Vergi Gelirleri

148.400,00

64.964,53

44

 

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

134.300,00

42.242,24

31

 

04

Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler

800.000,00

94.000,00

12

 

05

Diğer Gelirler

1.641.800,00

1.471.354,70

90

 

06

Sermaye Gelirleri

7.000,00

0,00

0

 

Bütçe Gelirleri Toplamı

2.731.500,00

1.672.561,47

61

 

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Toplamı

 

0,00

 

 

Net Bütçe Geliri

 

1.672.561,47

 

 

Bütçe Gelir -  Gider Farkı              

(-)

1.836.686,53

 

 

2018 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli

I

II

III

IV

AÇIKLAMA

TL
( - / + )

01

 

 

 

İÇ BORÇLANMA

555.100,00

01

90

 

 

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

555.100,00

01

90

51

 

İller Bankasından

555.100,00

01

90

51

'01

Borçlanma

555.100,00

01

90

51

'02

Ödeme

0,00

GENEL TOPLAM

555.100,00

                     

2-  Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemiz yapmış olduğu klasik hizmetlerin ve faaliyetlerin yanında mali alanda da halka daha iyi hizmet verebilmenin gerekliliği olan çağdaş bir organizasyon ve yönetim altyapısını oluşturma gayreti içerisindedir.

Mali Hizmetler Birimi, bir taraftan yürürlükteki mevzuatın öngördüğü muhasebe ve finans işlemleri, kayıtların tutulması, yönetimi, raporlanması ve ilgili mercilere sunulmasını yerine getirirken diğer taraftan çağdaş finansal enstrümanlarla Belediyenin finansal kapasitesini ve mali performansını artırıcı yönde çalışmalarını sürdürmektedir.

Belediye bütçesi hazırlanırken, çok kısıtlı maddi olanaklarla Hemşin’in her noktasına aynı kalite ve nitelikte hizmet sunulması amaçlanmıştır.

1927 Yılından beri yürürlükte olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu köklü bir değişiklikle yerini 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na bırakmıştır.

2006 Mali Yılı başından itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirdiği yeni sistemin gereği olan “Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi” ve “Çok Yıllı Analitik Bütçe Sistemi” uygulamasına geçilmiştir.

Sahip olunan imkânlar ve toplanan vergiler doğrultusunda oluşturulan kaynakların; en etkin şekilde kullanılması, fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik ilkeleri ile uluslararası standartlara uygun olarak hizmete dönüşebilmesi hedeflenmiş ise de bunun en önemli aracı olan stratejik planlama ve performansa dayalı bütçelemeye geçilememiştir.

Öteden beri hazırlanan ve gerçekleşen gelir bütçelerinin en önemli kalemlerini, “Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar” ve “Merkezi İdare Bütçesinden Alınan Bağış ve Yardımlar” oluşturmaktadır. Yerel gelirlerin bütçe içindeki payı çok düşüktür. Hizmet ve faaliyetlerin finansmanı tamamen bu iki gelir kalemi ile karşılanmaktadır.

2018 Gelir bütçesinde 1.600.000,00 TL. olarak tahmin edilen “Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay”ın toplam bütçeye oranı % 59, gerçekleşen 1.421.003,62TL. nin toplam gelir içindeki payı ise % 85 dir. Ayrıca, bu gelirin temel unsuru olan belediye nüfusu, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesinden dolayı önemli oranında azalmasına neden olmuştur. “Alınan Bağışlar ve Yardımlar”ın gerçekleşen bütçe içindeki payı, % 5 düzeyindedir. Her iki gelir kaleminin gerçekleşen toplam gelir içindeki payı %90, yerel gelirlerin payı ise ancak % 10’ dir.

2018 yılı bütçesi denk olarak hazırlanmamıştır. Gelir-Gider arasındaki 555.100,00 TL ödenek Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli düzenlenmek suretiyle borçlanma öngörülmüştür. Lakin herhangi bir borçlanma söz konusu olmamıştır.

Faaliyet Borçları, Ödenecek Yükümlülükler ve İç Mali borçlar

2018 Yılsonu itibariyle, faaliyet borçlarından bütçe emanetine alınan 1.038.842,24 TL. borcun 525.545,21 TL.’si ödenmiş, kalan 513.297,03 TL. 2018 yılına devretmiştir.

6552 SK ile 2014 yılında Vergi Borcumuz, 2015 yılında da Sigorta Prim borçlarımız 36 taksit olarak yapılandırılmıştır. 2018 yılı itibariyle her borç türü ile ilgili 6’şar taksit zamanında ödenmiştir. Ayrıca 2016 yılında 6736 SK. ile Sigorta Prim borçlarımız 18 taksit olarak yapılandırılmıştır ve 2017 yılında 7 taksit zamanında ödenmiştir. 2018 yılsonu itibarıyla vadesi geçmiş Vergi ve Sigorta Prim borcumuz bulunmamaktadır.

Ayrıca İmar Planı Proje, Kanalizasyon ve İçme suyu yatırımlarının finansmanı için orta ve uzun vadeli olarak İller Bankası’na faiz dahil borç miktarı 2.685.363,54 TL. dir.