Mahallelerimiz

MUTLU MAHALLESİ  (Bodollu)
Mutlu mahallesi Hemsin ilçesinin kuzeybatısında yer alır. Dik bir yamaç üzerine kurulan üç önemli ma-halleden oluşur. Bunlar Göçgenli Camii ve Parmaksız mahalleleridir. Güneyden Ortaköy mahallesi, Kuzey¬den Levent köyüyle çevrilidir. Batıda ise Çayeli ilçesi sınırlarına ulaşır. 97 hanelik bir mahallemizdir. Nüfu¬su son sayıma göre 441 dir. Arazı çok engebeli olup kıraçtır. Fakat yöre deyimi ile güneli olduğu için mev¬cut alanda verim yüksektir. Mutlu sırtını Çağalver`e vermiş şirin bir yerleşim alanıdır. Çağalaver`e doğru yükseldikçe denize kadar olan yerler ve tüm Kemsin vadisi ayaklar altındadır. Hele Çağalver`den Kaçkarlar bir başka görünür- Çağalver`in zirvesin¬de Pazar ilçesindeki ÇİGA kalesini gören bir noktadadır. Köyün cami mahallesinde 1700 yıllarından kalma mezarlar olup bölge halkının tarihini yansıtmaktadır. Halk geçimini Çaycılık ve hayvancılık oluştur¬maktadır. Halk Samistal yayla¬sına gitmektedir. Mahallenin Hacibalta denilen mevkiinde 1790 yılında yapılmış tarihi bir camii vardır; Mahallenin muh¬tarlık görevini Habıp AKPINAR yürütmektedir.
 
ORTAKÖY MAHALLESİ (Zuğaortaköy)
Hemsin ilçesine ana merkezi itibarıyla 1 Km.dir. Hemsin deresinin her iki aygındaki vadiye kurulmuş dağınık bir görünümü vardır. Her iki yakadaki yerle¬şim alanları derin vadilerle bir birinden aydrılmıştır. Vadinin doğu yakasındaki bölümünü Akyamaç ve Nurluca ile sınırlı, batı yakası ise Mutlu ve Bahar Ma-halleleriyle çevrilidir. Her iki yakayı bir birine tarihi ke¬mer köprü bağlar. Günümüzde bu köprü eski işlevini kaybetmiştir. Çünkü hemen yanında yeni bir köprü yapılmıştır. Yağupli, Ser, Büyük köy, Hacı Mehmetli,
Kaya mahallesinden oluşur. Tarım alam olarak kullanılan araziler tarım yapmaya elverişlidir Yerleşim halk yaylacılık konusunda en etkin köydür. Yayla olarak halk değişik yaylalara git-mektedirler. Bunlar Palovit, Basyayla ve Kale yaylalarıdır. 156 haneli 1454 nüfusludur. Yerleşik halk geçimini çaycılık, hayvancılık ve kısmen de arıcılıktır. Mahallenin muhtarlık görevini Hasan ATAMAN yürütmektedir.
 
YENİKÖY MAHALLESİ
ilçe merkezine 3 Km. uzaklıktadır. Güney¬den Akyamaç, Kuzeyden Yaltkaya köyü ile çevrilidir. Mahalle kendi içinde birbirinden ol¬dukça doğal sınırlarla ayrılmış çeşitli bölümlerden oluşur.
 
Bagenli, Şahrneli ve Hacibalta olarak ayrılır.Köyde bulunan tarihi cami ve cami et-rafındaki mazarların ya-pım tarihi oldukça eski-dir. Köyde bulunan Şe-hitlik Ali paşa şehitliği olarak bilinmektedir (1898-1919). Muhtarlık görevini Nizamettin YILMAZ yürütmektedir.
 
BAHAR MAHALLESİ (Badara)
İlçe  merkezine  4 Kın. uzaklıktadır. Gü¬neyden Çamlıtepe köyü, kuzeyden Ortaköy mahallesi   ile   çevril¬miştir. Kendi içerisinde, Şabanlı, Topallı, Düz mahalle, Yeğenler   mahallesi, Ahmetağalar mahallesinden oluşur. Mahallede yöre mimarisinin İlgiç özelliklerini konaklarda görmek mümkündür. Padara Camiisi ve cami etrafındaki mazarların yapım tarihleri sanat este¬tiği bölgede araştırması gereken tarih kalıntılardır. Bu konaklar; Taş, ahşap ve tuğladan yapılmıştır. Yaylacılık eski önemini kaybetmesine rağmen, Kito ve Ambarlı yaylalarına bazı aileler git-mektedir. Köy 58 haneli ve 160 nüfusludur. Halkın geçim kaynağı çaycılık ve hayvancılıktır. Muhtarlık görevini Fikret Naci OKUMUŞ yürütmektedir.