SU, ÇEVRE VE KANALİZASYON

SU, ÇEVRE VE KANALİZASYON

Proje Bedeli : 14.665.000 TL 


SUKAP kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Su ve Kanalizasyon Projeleri için 5.250.000 TL ödenek sağlanarak 2012 yılında ihalesi yapılıp, Mutlu, Ortaköy, Bahar ve Yeniköy Mahallelerimizde 14.741 metre içmesuyu şebekesi, 7 adet maslak, 17.800 metre kanalizasyon hattı, 3 adet fosseptik, 722 adet baca döşemesi gerçekleştirilmiştir. Proje geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır. Kasım 2017’de kesin kabulü yapılan işler için yaklaşık 4.000.000 TL harcama gerçekleştirildi. 
Belediyemiz tarafından atıksu arıtma tesisi yapımı için İLBANK Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek SUKAP Projesine dahil edilmesi talep edilmiştir. İLBANK tarafından arıtma tesisinin projelendirme işi tamamlanmış; 25 Mayıs 2017’de 1.465.000 TL’ye ihalesi, 12 Temmuz 2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Tesis tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Ayrıca dört mahallemizin gelecek elli yıllık su ihtiyacını karşılayacak Ortaköy Mahallesi Değirmendere Irmağının su tahsisi alınmış; İLBAK’a müracaat edilerek dört mahallemizi kapsayan projenin ihalesi 100.000 TL'ye İLBANK Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. 13 Şubat 2019 tarihinde 9.200.000 TL bedelle ihale olmuş mart ayı içerisinde başlanarak 1,5 yılda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.